Realizujemy inwestycje dla obiektów przemysłowych (obiekty produkcyjne, magazynowe – z różnego rodzaju sposobami składowania, stacje dystrybucji gazu, energii, stacje trafo, rozdzielnie elektryczne, itp.), handlowych (central handlowo-usługowe, hipermarkety, galerie handlowe, pasaże, butiki, itp.) jak również usługowych, biurowych i mieszkaniowych (biura, hotele, domy studenckie, bloki mieszkalne, itp.).

 • Instalacje

  stałe i półstałe instalacje gaszące (wodne, powietrzno-wodne, pianowe, wodno-pianowe, gazowe – CO2, gazy obojętne, itp.), hydrantowe (wewnętrzne, zewnętrzne), pionów nawodnionych, hydroforowe, pompownie ppoż., detekcyjne i sygnalizacyjne (SAP, DSO, monitoring stanów pracy instalacji ppoż.), sterowań przeciwpożarowych, bezpieczeństwa (przyzywowe, monitoringu wizyjnego CCTV, antywłamaniowe)

 • Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

  wydzielenia, ściany, drzwi, bramy ppoż, uszczelnienia przejść instalacyjnych

 • Serwis

  instalacji pożarowych i bezpieczeństwa (przeglądy jednorazowe i stałe, gaśnic, pomiary instacji hydrantowych, serwis instalacji)

 • Doradztwo

  z zakresu ochrony pożarowej

 • Projekty, ekspertyzy

 • Szkolenia

  wstępne i okresowe z zakresy BHP

Współpracujemy z uznanymi na rynku producentami i dystrybutorami, spełniającymi wymagania aktualnie obowiązujących przepisów oraz legitymujących się certyfikatami, aprobatami i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie (CNBOP, VdS, NFPA, FM, itp.).

polon-alfa
patterson
ksblogo
TFPlogo