Historia naszej firmy rozpoczęła się w 2011 roku, na bazie osób realizujących wcześniej analogiczne zadania w innych podmiotach gospodarczych.

Osoby tworzące firmę posiadają kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte podczas swojej pracy zawodowej, na różnego rodzaju obiektach (mieszkaniowe, biurowe, usługowe, hotelowe, produkcyjne i magazynowe). Doświadczenie obejmowało zarówno Inwestorów krajowych jak i zagranicznych. W wielu sytuacjach wymagało to kontaktów z międzynarodowymi instytucjami ubezpieczeniowymi, brokerskimi lub konsorcjami (grupami kapitałowymi). Zdobyte podczas tych kompleksowych realizacji doświadczenie zaskutkowało decyzją o stworzeniu nowego prężnego podmiotu świadczącego kompleksową obsługę Klienta z zakresu szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej obiektów.

Dobre i szerokie kontakty z uznanymi producentami oraz dostawcami z zakresu prowadzonej działalności jak również własna kadra oraz współpraca z renomowanymi specjalistami i biurami zewnętrznymi gwarantują profesjonalną realizację powierzonych nam zadań.

Nasze doświadczenie pozwala nam optymalizować proponowane rozwiązania, zarówno pod względem technicznymi jak i cenowym. W przypadku obiektów istniejących dla których zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów jest często niemożliwe do wykonania, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania alternatywne i uzgodnić je z lokalnymi urzędami (m.in. z Państwową Strażą Pożarną) i uzyskać w imieniu Inwestora decyzję zatwierdzającą rozwiązania zamienne, a na jej bazie zrealizować proces inwestycyjny (wykonać projekty budowlane, uzyskać wymagane uzgodnienia i pozwolenia formalno-prawne, wykonać projekty wykonawcze oraz zrealizować i odebrać inwestycję).